Ανθρώπινο δυναμικό

Στην OVO FRESCO Α.Β.Ε.Ε. οι άνθρωποι αποτελούν τον βασικότερο πόρο που πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου η εταιρεία να αναπτυχθεί και να παράγει συνεχώς προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Με την προσθήκη της τρίτης γενιάς η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο στο έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία των παλαιότερων στο εσωτερικό της εταιρείας καινοτομούμε και προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία για το μέλλον. Οι εξειδικευμένες γνώσεις των ανθρώπων μας σε θέματα παραγωγής και διοίκησης δημιουργούν συνεχώς νέες ιδέες οι οποίες αξιολογούνται και αποκτούν χώρο συζήτησης. Σήμερα η εταιρεία απασχολεί εργαζόμενους και είναι περήφανη καθώς συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο δημιουργώντας συνεχώς νέες θέσεις εργασίας.

Ιστορία

Η Ovo Fresco ABEE ιδρύθηκε το 1999 από την Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται με την παραγωγή αυγών από το 1963.Η επιχείρηση αποτελεί κύριο και πρωτοποριακό παραγωγό παστεριωμένων προϊόντων αυγού στην χώρα μας, διαθέτοντας μέσω οργανωμένου δικτύου διανομής, μεγάλη ποικιλία προϊόντων δικής της παραγωγής, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε γειτονικές χώρες.